SLUCH 2024 / 5. 6. 2024, Praha

(satelitní sympozium 21. česko – slovenského foniatrického kongresu)

21. ČESKO–SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES

Základní informace

Partnerem této odborné akce je:

Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM V PDF

08.00 Registrace

08.30 – 10.00 ODBORNÝ BLOK 1

08.30 – 08.40 Úvodní slovo
Josef Syka

08.40 – 09.20 Nové audiometrické metody a jejich interakce
Zbyněk Bureš

09.20 – 10.00 Presbyakuze
Josef Syka

10.00 – 10.15 PŘESTÁVKA

10.15 – 12.25 ODBORNÝ BLOK 2

10.15 – 10.55 Screening sluchu včera, dnes a zítra
Viktor Chrobok, Jakub Dršata, Michal Homoláč, Karel Hejduk

10.55 – 11.35 Genetika poruch sluchu a vztah ke klinice
Lukáš Varga

11.35 – 12.25 Syndrom aurálnej preferencie: patofyziológia a klinické dôsledky
Andrej Král

12.25 – 13.40 OBĚD

13.40 – 15.00 ODBORNÝ BLOK 3

13.40 – 14.20 Specifika řeči ve vztahu k sluchu
Radek Skarnitzl

14.20 – 15.00 Zpracování zvuku na úrovni mozkové kůry
Peter Hubka

15.00 – 15.15 PŘESTÁVKA

15.15 – 15.50 Sluch a kognice
Oliver Profant

15.50 – 16.00 Závěr
Oliver Profant

Registrace

Registrace a platební podmínky


REGISTRACE

Registraci k účasti na kurzu proveďte prosím vyplněním on-line registračního formuláře . Registrační poplatek je 500 Kč, součást registračního poplatku je občerstvení po dobu sympozia.

ÚČASTNÍCI FONKONGRESU V HRADCI KRÁLOVÉ MAJÍ ZVÝHODNĚNÝ POPLATEK 200 Kč.

Po obdržení Vaší registrace, kterou budeme považovat za závaznou, Vám bude obratem zasláno potvrzení o registraci a pokyny k platbě. Registrace bude ukončena po obdržení platby poplatku na účet kongresu.

Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění Vaší e-mailové adresy pro následnou komunikaci


Platbu kongresových poplatků z ČR (Tuzemská platba) proveďte na:

Banka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu
1469890009/2700
Název účtu
Šárka Martiníková Marenová
Variabilní symbol
202407

Platbu kongresových poplatků ze ZAHRANIČÍ (Zahraniční a SEPA platby) proveďte na:

Banka
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu
318999328/0300
Stát banky příjemce
Česká republika
IBAN
CZ1103000000000318999328
BIC/SWIFT
CEKOCZPP
Účel platby
kongres
Jméno příjemce
Šárka Martiníková
ID platby
202407

Upozornění:

  • Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem – veškeré náležitosti platby získáte z výše uvedených informací a v odpovědi na Vaši registraci.
  • Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a jméno účastníka.
  • K registraci si prosím s sebou vezměte doklad o úhradě pro případ nejasností.
  • Daňový doklad Vám bude zaslán na Vámi uvedený email při registraci do 14 dnů po úhradě Vašeho poplatku.
  • Pro zajištění rychlejšího chodu Vaší registrace Vás žádáme o úhradu Vaší platby již před kongresem.
  • Nebudete-li mít platbu uhrazenou před konferencí a budete chtít hradit v hotovosti, připravte se na hotovostní platbu ve výši Vašeho poplatku.
  • Nebude-li platba za registrační poplatek uhrazena ve stanoveném termínu pro včasnou registraci, bude Váš poplatek za registraci automaticky navýšen.

Živnost pod IČ 69223335 je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR. Živnost je plátce DPH.

Kontakt

Místo konání kongresu:

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6


Organizační zajištění: ArkonProdukce

+420 774 889 264 | info@arkon-produkce.cz